Försäljningsvillkor.

Inträffar händelse utan säljarens kontroll, förbehåller sig denne rätt att förlänga leveranstiden. 

Kostnad / kundbesök är 400 kr / tillfälle. Mätning inklusive kundbesök debiteras med en kostnad av 900 kronor och betalas vid besökstillfället.  Order är bindande då konsument betalt handpenning, då  alla varor färg samt måttanpassas. Säljaren förbehåller fri prövningsrätt.1 års hel garanti lämnas