Försäljningsvillkor.

Inträffar händelse utan säljarens kontroll, förbehåller sig denne rätt att förlänga leveranstiden. 

Kostnad / kundbesök är 400 kr / tillfälle. Order är binande då konsument betalt handpenning, då  alla varor färg samt måttanpassas. Säljaren förbehåller fri prövningsrätt.1 års hel garanti lämnas